• PRAWO MIĘDZYNARODOWE
  Reprezentujemy i doradzamy klientom indywidualnym, firmom i organizacjom użyteczności publicznej we wszelkich inter-jurysdykcyjnych sprawach biznesowych i prawnych.

 • PRAWO PODATKOWE
  W kooperacji z licencjonowanymi księgowymi i rewidentami, doradzamy i reprezentujemy zamożnych klientów indywidualnych i międzynarodowe firmy w inter-jurysdykcjonalnych sprawach podatkowych. .

 • SPRAWY WSZELKICH WYPADKÓW
  Od podpisania umowy, poprzez zbadanie faktów sprawy, przygotowanie, mediację, arbitraż aż do rozprawy głównej - reprezentujemy ofiary wszelkich poważnych wypadków.

 • SPRAWY IMIGRACJI ZAWODOWEJ
  Aktorzy, artyści, ludzie biznesu - zajmujemy się reprezentacją organizacji, grup oraz osób indiwidualnych w temacie kompleksowej, czasowej lub stałej zawodowej imigracji do Stanów Zjednoczonych.

 • NIERUCHOMOŚCI
  Zapewniamy kompletną reprezentację we wszelkich stadiach rezydencyjnych i komercyjnych transakcji w obrocie nieruchomościami. Inwestycje. Audyty. Umowy, closingi, wszelkie spory sądowe. Podatki.

 • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
  Reprezentując podmioty gospodarcze przygotowujemy i prowadzimy sprawy wynikające z niewykonania zobowiązań kontraktowych i dotyczące windykacji należności.

 • PRAWO KORPORACJI
  Umowy, zawiązania, przejęcia, wszelkie wstępne transakcje, ocena ryzyka, umowy licencyjne, reprezentacja w sądach. Zapewniamy pełną, profesjonalną obsługę firm i instytucji w USA.

 • PRAWO MEDIÓW i AUTORSKIE
  Produkcja, kontrakty, własność intelektualna - muzyka, teatr, film, komercyjne i indywidualne, niezależne. Doradzamy, przygotowujemy i reprezentujemy klientów we wszelkich powiązanych sprawach prawnych.

 • PRAWO SPORTU
  Bierzemy udział we wszystkich stadiach prawnej reprezentacji sportowców doradzając osobom indywidualnym, organizacjom, promotorom oraz inwestorom.

 • ARBITRAŻ i MEDIACJA
  Pełna reprezentacja prawna w międzynarodowych i amerykańskich postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych, przygotowywanie i doradzanie w sprawie klauzul i umów arbitrażowych.

Bartosz Bilinski, Attorney at Law

logo Script logo